: 28-10,13-10,2241,2244,2243,151,346,969,73-17,,
E-mail: yarelektronika@yandex.ru
Skype: nelikvid-76
:

, "" "".
"0" "".
/ / / 12SG7 /

12SG7

    -
    . 12SG7 0 . RCA 2 . 330.00 .
    . 12SG7 0 . General Elek. 2 . 330.00 .