: 26-1, 1102, 65, 651, -2, HBO501, 8-3, 126-127/220-50, -2, 1331 (u)
E-mail: yarelektronika@yandex.ru
Skype: nelikvid-76

, "" "".
"0" "".
/ / / 12EM6 /

12EM6

    -
    . 12EM6 0 . SYLVANIA 0 . 0.00 .
    . 12EM6 0 . RCA 0 . 220.00 .
    . 12EM6 0 . RAYTHEON 1 . / 220.00 .
    . 12EM6 0 . HYTRON 0 . 170.00 .